Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu v rokoch 2018 - 2020 pokračuje v úspešnom celoslovenskom projekte Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež.

Základným cieľom projektu je informovať rodičov o možnostiach umiestnenia ich detí v tenisových kluboch a tenisových akadémiách, ktoré realizujú tenisové školičky, tenisové tábory, tréningové kempy a súťaže pre deti od 6-12 rokov.

Zoznam klubov zabezpečujúcich pravidelnú tenisovú prípravu detí
Všetky dôležité informácie a linky 
ohľadom registrácie a turnajoch detí 
sa nachádzajú v na stránke STZ

SLEDUJTE NÁS

Dajte deti na tenis - FACEBOOK STZ - YOUTUBE STZ

STZ © 2018

DAJTE DETI NA TENIS